www.maan.ee www.üksmeel.eu www.eesti-ehitusturg.ee

 

 

Tegevusalade register 

Selles osas saate otsida ettevõtet tegevuste kaupa. Tegevused on määratetud valdkondade kaupa.

Valige tegevusvaldkond, seejärel valdkonna sisene tegevusala ning maakond, kus firma tegutseda võiks.

Valdkond:
Tegevusala:
Maakond:

Ennak Sel AS

Ettevõtte juht:  Jaanus Õunap
omanik
Aadress: Jootme   
73601  Tapa vald, Lääne-Virumaa
Registrikood: 10177490  
KMKNR: EE100458442
Asutatud: 01.02.1993
Telefon: 322 3572
Telefon 2: 515 2672
Faks: 324 0645
E-mail: ennaksel@estpak.ee
Tegevusala: 713 Turvatehnika paigaldus ja teenused  
  Sama tegevusvaldkonna ettevtted
EMTAK: 43212 - Tulekahjualarmide, häire- ja valvesignalisatsiooni paigaldus
Lisainfo: AS Ennak SEL loodi 1993 eesmärgiga pakkuda Eesti Vabariigis põhjamaade kogemustel ja kvaliteetsel turvatehnikal baseeruvaid lahendusi. AS Ennak SEL on ka elektritööde teostaja, kes spetsialisee-rununa nõrkvoolupaigaldiste valdkonda tegeleb peamiselt valve- ja tuleohutuspaigaldistega. Ettevõtte põhitegevuseks on valvesignalisat-sioonisüsteemide projekteerimine, paigaldus, kontroll ja hooldus (k.a ATS). Lisaks põhitegevusele on Ennak SEL litsentseeritud elektritööde teostaja B1-pädevusklassiga, st. et pakutakse ka terviklikku elektri- ja valvesüsteemide(ka videovalve, tööajakontroll, kassakontroll) projekteerimist, ehitamist, käitu ja hooldust. Lisaks ehitustöödele oma valdkonnas tegeldakse ka tulehäire- ja valvetehnika müügiga. Õigesti paigaldatud tulekahjusignalisatsiooni ülesanne on võimalikult varajases staadiumis avastada tekkinud tulekahju ning tekkinud ohu korral käivitada lokaalne häire ja edastada häire päästeametisse ( HÄIRE112)
Ankeeti vaadatud 7701 korda alates 25.11.2005.
Viimati vaadatud 12.12.2018.
   
   
 
 

Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool

Kodulehe valmistamine, kodulehe tegemine - Art Media