www.maan.ee www.üksmeel.eu www.eesti-ehitusturg.ee

 

 

Ettevõtte otsing 

Sisestage lahtrisse otsitava firma nimi või registrikood. Nime otsing arvestab ka märkuste ja lisainfoga.

Registrikood:
Ettevõtte nimi:
 

Agio Ehitus OÜ

Ettevõtte juht:  Aleksander Nikonovits
omanik
Aadress: Vilde tee 150  
12618  Tallinn
Registrikood: 10233248  
KMKNR: EE100071890
Asutatud: 20.10.1991
Telefon: 670 3638
Telefon 2: 565 1026
Faks: 670 3638
E-mail: agio@agio.ee
Koduleht: www.agio.ee
Tegevusala: 702 Insenerivõrgud ja  rajatised 
  Sama tegevusvaldkonna ettevtted
EMTAK: 42211 - Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus
Lisainfo: Survetorustiku paigaldamine kinnise meetodiga, ühe töökäiguga kuni 320m pikkuselt ning kuni 25m sügavuselt (sh paekivipinnases); Polüetüleentorude keevitamine; Manteltorude paigaldamine (läbimõõduga kuni 500mm); Olemasoleva torustiku uuendamine ja puhastamine kinnise meetodiga; Uute torude läbitõmbamine - vana torustiku asendamine uuega. AGIO Ehitus töötajad on saanud väljaõppe firmadelt Vermeer Steinbrück Baumaschinen GmbH, Georg Fischer +GF+ ja Hyvinkään-Riihimäen Ammatillinen Aikuiskoulutuskeskus.
Teenused:
torustike paigaldamine kinnise meetodiga ühe töökäiguga kuni 500m pikkuselt ja rohkem;
torustike paigaldamine kinnisel meetodil diameetriga kuni 1200mm ja suuremad;
kinnisel meetodil surve- ja isevoolsete torustike rajamine;
terashülsid elektrikaablite jaoks, soojus- ja gaasitorustike jaoks jm.;
vanade torustike kinnisel meetodil uuendamine nii diameetri säilitamisega, kui ka selle suurendamisega;
polüetüleentorude keevitamine;
puurimine kõikides pinnasetüüpides, s.h. ka kaljupinnases.
Ankeeti vaadatud 32600 korda alates 25.11.2005.
Viimati vaadatud 16.01.2019.
Ettevõte on kuvatud partnerite alajaotuses
   
   
 
 

Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool

Kodulehe valmistamine, kodulehe tegemine - Art Media