www.maan.ee www.üksmeel.eu www.eesti-ehitusturg.ee

 

 

Ettevõtte otsing 

Sisestage lahtrisse otsitava firma nimi või registrikood. Nime otsing arvestab ka märkuste ja lisainfoga.

Registrikood:
Ettevõtte nimi:
 

Pärnu Tehnikahariduskeskus OÜ

Ettevõtte juht:  Indrek Alekõrs
direktor
Aadress: Jalaka 8  
80019  Pärnu
Registrikood: 10721315  
Asutatud: 11.01.2001
Telefon: 442 0480
Telefon 2: 510 5845
E-mail: dts@saksatk.ee
Koduleht: www.saksatk.ee
Tegevusala: 203 Gümnaasiumid ja kutseõppeasutused 
  Sama tegevusvaldkonna ettevtted
EMTAK: 85321 - Kutseõppeasutuste tegevus
Lisainfo: Erakutseasutuse omanik on Saksamaal asuv Königs-Wusterhauseni Tehnoloogia ja Kutsehariduskeskus, mis kuulub haridusasutuste sihtorganisatsiooni Bildung und Handwerk. 2013/13 õa. õpib Pärnu Saksa Tehnoloogiakoolis üle 100 õpilase. Nii "õrnem" kui "tugevam" pool on enam-vähem võrdselt esindatud. Õppekavadeks on tarkvara arendus, elektrik, personalisuunitlusega majandusarvestus ja multimeedia kujundus. Kooli osaks on ka Raamatupidamise Harjutus-firma, mis kujutab endast reaalset ettevõtet Eesti tingimustes koos praktilise õppimisega. Õppekavadel on riiklik koolitusluba ja lõpetamisel antakse riiklik lõputunnistus. Kooli eesmärgiks on kaasaegse kutsehariduse võimaldamine taseme- ja täiendkoolituse kaudu eeskätt tehnika- ja tehnoloogia valdkondades. Koos täiskasvanute täiendkooli-tusega on õpilaste arv ligi 250. HTM finantseerib riikliku koolitustelli-muse kaudu ca 30% õppekohtadest
Ankeeti vaadatud 3345 korda alates 25.11.2005.
Viimati vaadatud 16.01.2019.
   
   
 
 

Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool

Kodulehe valmistamine, kodulehe tegemine - Art Media