www.maan.ee www.üksmeel.eu www.eesti-ehitusturg.ee

 

 

Ettevõtte otsing 

Sisestage lahtrisse otsitava firma nimi või registrikood. Nime otsing arvestab ka märkuste ja lisainfoga.

Registrikood:
Ettevõtte nimi:
 

Tervisekaitseinspektsioon

Aadress: Paldiski mnt 81  
10617  Tallinn
Registrikood: 70002940  
Asutatud: 11.01.1999
Telefon: 694 3500
Faks: 694 3501
E-mail: kesk@tervisekaitse.ee
Tegevusala: 105 Riigiasutused- ja ametid 
  Sama tegevusvaldkonna ettevtted
EMTAK: 84122 - Tervishoiu ja sotsiaalelu haldus
Lisainfo: Kustutatud alates 01.01.2010. Terviseamet (reg.nr. 70008799) on Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, mis alustas oma tegevust 1. jaanuaril 2010 ja ühendab Tervishoiuameti, Tervise-kaitseinspektsiooni ja Kemikaalide Teabekeskuse ülesandeid.
Ankeeti vaadatud 1964 korda alates 15.05.2009.
Viimati vaadatud 15.01.2019.
   
   
 
 

Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool

Kodulehe valmistamine, kodulehe tegemine - Art Media