www.maan.ee www.üksmeel.eu www.eesti-ehitusturg.ee

 

 

Ettevõtte otsing 

Sisestage lahtrisse otsitava firma nimi või registrikood. Nime otsing arvestab ka märkuste ja lisainfoga.

Registrikood:
Ettevõtte nimi:
 

Tallinna Tehnikakõrgkool

Ettevõtte juht:  Enno Lend
rektor
Aadress: Pärnu mnt. 62  
10135  Tallinn
Registrikood: 70003773  
KMKNR: EE100247336
Asutatud: 09.11.1915
Telefon: 666 4500
Faks: 666 4510
E-mail: tktk@tktk.ee
Koduleht: www.tktk.ee
Tegevusala: 204 Rakenduskõrgkoolid 
  Sama tegevusvaldkonna ettevtted
EMTAK: 85411 - Rakenduskõrgkoolide tegevus
Lisainfo: Tehniline rakenduskõrgharidus; Rakendusteaduslikud uuringud. Tallinna Tehnikakõrgkool on suurimaks insenerivaldkonna rakenduskõrgkooliks Eestis, mis aastal 2010 tähistas oma 95 sünnipäeva. Olemasolevatel andmetel ulatub TTK erialade ajalugu 1920-tesse aastatesse. TTK koos Tallinna Polütehnikumi ja Tallinna Tehnikaülikooliga kasvasid välja Tallinna Tehnikumist, mis oli esimene tehnilist haridust andev kool Eesti Vabariigis. Tallinna Tehnikumis õpetati juba siis ehitus- ja mehaanikaerialasid, mis on praeguse TTK õpetuse põhivaldkondadeks. Kooli eelkäijaks on Tallinna Ehitus- ja Mehaanikatehnikum, tugev ja autoriteetne õppeasutus, ning TTK on riiklik rakenduskõrgkool alates 1992. TTK tegevuse tulemusena on välja kujundanud kõrgkoolile omased õppestruktuurid, viiakse läbi rakendusuuringuid ja antakse välja erinevaid publikatsioone. Kui ülikool on eelkõige teadusasutus, siis rakenduskõrgkool annab teadmised, kuidas teadust rakendada pöörates suurt tähelepanu praktilisele tööle. TTK on Eesti suurim ja ainuke riiklik tehnikavaldkonna rakenduskõrgkool, mis pakub rakenduskõrgharidust 12 erialal, mis jagunevad viie teaduskonna vahel- arhitektuuri ja keskkonnatehnika; ehitusteaduskonna, mehaanika (tehnomaterjalid ja turundus ning masinaehitus), transpordi ning rõiva- ja tekstiili erialadel kokku keskmiselt 3000 üliõpilasega. Õppida saab nii päeva- kui kaugõppes). Õppetööd toetavad erialased haridustehnoloogia, humanitaar- ja reaalainete ning kehakultuuri keskus. Teadus- ja arendustööga tegelevad struktuuriüksused – teaduskonnad, instituudid, keskused ja õppetoolid, mida rahastatakse finantseerija poolt või vastavalt lepingule. Viimastel aastatel on kõrgkool olulisel määral suurenda-nud oma rahvusvahelisi kontakte omades koostöösidemeid rohkem kui 25 kõrgkooliga ca 10 Euroopa riigist. Käivitunud on üliõpilaste ja õppejõudude vahetus ning üliõpilased kaitsevad oma lõputöid teistes riikides, mida soodustavad Saksamaa ja Soome ning Eesti tehnikavaldkonna kõrgkoolides aktsepteeritud struktuurilt lähedased õppekavad. Kooli arengut on toetanud ka koostööpartnerid nii Eestis kui välismaal ning osalus rahvusvahelistes projektides Erasmus, Leonardo da Vinci ja Phare. Lisaks statsionaarõppele pakub TKTK võimalust osaleda täienduskoolituse erinevates programmides. TKTK lõpetanud töötavad ca 40% juhtivatel kohtadel ning 60% spetsialistidena. Kooli 90. juubeliks 2005 avati A korpuses (peamajas) renoveeritud II, III ja IV korruse koridorid koos IV korruse internetikohvikuga ning uuenenud on ka hoonete välisilme. TKTK on ennast selgelt positsioneerinud teaduspõhist rakenduslikku kõrgharidust andva õppeasutusena. TKTK kui TEMT-i järjepidevuse kandjal on põhjust uhkust tunda oma edukate lõpetajate üle
Ankeeti vaadatud 16223 korda alates 25.11.2005.
Viimati vaadatud 14.01.2019.
Lisapildid:
   
   
 
 

Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool

Kodulehe valmistamine, kodulehe tegemine - Art Media