www.maan.ee www.üksmeel.eu www.eesti-ehitusturg.ee

 

 

Ettevõtte otsing 

Sisestage lahtrisse otsitava firma nimi või registrikood. Nime otsing arvestab ka märkuste ja lisainfoga.

Registrikood:
Ettevõtte nimi:
 

Tallinna Muusikakeskkool

Ettevõtte juht:  Timo Steiner
direktor
Aadress: Vabaduse pst 130  
10920  Tallinn
Registrikood: 70004287  
Asutatud: 09.11.1961
Telefon: 657 6004
Faks: 670 6708
E-mail: tmkk@tmkk.edu.ee
Koduleht: www.tmkk.edu.ee
Tegevusala: 203 Gümnaasiumid ja kutseõppeasutused 
  Sama tegevusvaldkonna ettevtted
EMTAK: 85313 - Gümnaasiumide tegevus
Lisainfo: Ühe asutusena tegutsev põhikool ja gümnaasium, kus omandatakse süvendatud muusikaharidus koos põhihariduse ja üldkeskharidusega vastavuses põhikooli ja gümnaasiumi riikliku õppekavaga. Tallinna Muusikakeskkool (TMKK) asutati Tallinna Riikliku Konservatooriumi (praegune Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia (EMTA)) juurde 1961. aasta sügisel vähendamaks sõjajärgsetel aastatel tekkinud orkestran-tide, konservatooriumisse sisseastujate ning muusikakoolide õpetajate põuda. 2012/13 õppeaastal õpib koolis 299 õpilast, neist 87 on gümnasistid; ligi pooled õpilastest õpivad klaverit. TMKK-s õpitakse klahv- ja keelpillide, puhk- ja löökpillide, laulmise (al. 9. kl.), koorijuhtimise, heliloomingu ja muusikateooria erialadel. Mudilaste Muusikastuudios õpivad lapsed vanuses 3-7 aastat. TMKK-s õpib lapsi üle kogu Eesti, õpilased väljastpoolt Tallinnat on majutatud õpilasko-dusee. TMKK eduka toimimise oluline väljendus on kontserttegevus
Ankeeti vaadatud 1377 korda alates 06.03.2009.
Viimati vaadatud 16.01.2019.
   
   
 
 

Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool

Kodulehe valmistamine, kodulehe tegemine - Art Media