www.maan.ee www.üksmeel.eu www.eesti-ehitusturg.ee

 

 

Ettevõtte otsing 

Sisestage lahtrisse otsitava firma nimi või registrikood. Nime otsing arvestab ka märkuste ja lisainfoga.

Registrikood:
Ettevõtte nimi:
 

Häädemeeste Vallavalitsus

Aadress: Pärnu mnt 13  
86001  Häädemeeste alevik, Häädemeeste vald, Pärnu maakond
Registrikood: 75000785  
Asutatud: 06.12.1990
Telefon: 446 4175
Faks: 446 5245
E-mail: info@haademeeste.ee
Koduleht: www.haademeeste.ee
Tegevusala: 103 Omavalitsused 
  Sama tegevusvaldkonna ettevtted
EMTAK: 84114 - Valla- ja linnavalitsuste tegevused
Lisainfo: Häädemeeste ja Tahkuranna vald moodustasid ühinemisel uue omavalitsuse Häädemeeste vald.

Häädemeeste valla elanike arvuks seisuga 01.01.2013 oli 2761 inimest, vallas on 20 küla ja 763 elanikuga Häädemeeste alevik. Vallas on välja kujunenud 4 keskust, kus on haridus- ja kultuuriasutused, kauplused ja teenindusettevõtted -Häädemeeste, Kabli (318 in.), Treimani (242 in.), Metsapoole (128 in.) ja Ikla (171 in.). Vallal on üle 30 km rannajoont Liivi lahe kaldal ning ühine piir Läti Vabariigiga. Häädemeeste on tuntud purjelaevandusajaloo poolest; rannaniidud on tänapäeval kaitse all ning veiste ja lammaste asemel askeldavad nüüd hobused. Häädemeeste vald asub Mandri-Eesti edelanurgas; Häädemeeste vallamaja asub alevikus, 1911. a. ehitatud puumajas. Häädemeeste on arenev ja perspektiivikas rannikuäärne vald, kus põimuvad hea logistiline asukoht, loodusväärtuste olemaolu, puhkemajanduslik potensiaal ning uuendusmeelne elanikkond. Valla territooriumil leidub savi, turvast, kruusa, liiva, ravimuda ja mineraalvett. Valla hallata on Häädemeeste Keskkool, Metsapoole Põhikool (1853), Massiaru Algkool, muusikakool, lasteaiad Häädemeestel ja Kablis, 3 kultuuriasutust, 4 raamatukogu, huvikeskus, sotsiaalkeskus sh hooldekodu, muuseum ja spordikeskus. Esimene Häädemeeste vald eksisteeris aastail 1939–1950.
Ankeeti vaadatud 1908 korda alates 28.04.2009.
Viimati vaadatud 15.12.2018.
   
   
 
 

Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool

Kodulehe valmistamine, kodulehe tegemine - Art Media