www.maan.ee www.üksmeel.eu www.eesti-ehitusturg.ee

 

 

Ettevõtte otsing 

Sisestage lahtrisse otsitava firma nimi või registrikood. Nime otsing arvestab ka märkuste ja lisainfoga.

Registrikood:
Ettevõtte nimi:
 

Tsolgo Raamatukogu

Ettevõtte juht:  Vaike Rätsepp
juhataja
Aadress: Tsolgo küla,   
65411  Lasva vald, Võru maakond
Registrikood: 75000986  
Asutatud: 11.01.1918
Telefon: 787 6432
E-mail: vaike@lasva.ee
Tegevusala: 904 Raamatukogud .Rahvamajad 
  Sama tegevusvaldkonna ettevtted
EMTAK: 91011 - Raamatukogude tegevus
Lisainfo: Üldkasutatav raamatukogu Lasva valla elanikele. Tsolgo Avalik Rahvaraamatukogu asutati aastal 1918 Timo vallas Harake talus. Tsolgo Raamatukogu asub praegu kunagistes Tsolgo Algkooli (1811-2001) ruumides ja tema kasutada on 2 ruumi, ühes on raamatud ja teine on kasutusel lugemistoana, kus on ka kaks arvutit külastajate tarvis. Piirkonnas, mis hõlmab 8 küla, elab keskmiselt 300 elaniku, kes on koondunud 130 majapidamisse. Raamatukogu-külamaja teenuseid kasutab neist 74%. Kogus on ligi 8700 teavikut, lisaks 93 aastakäiku ajakirju ja 8 nimetust ajalehti. Raamatukogul on olemas oma kroonika; aastal 2010 toimus hoone renoveerimine.
Ankeeti vaadatud 1869 korda alates 15.02.2009.
Viimati vaadatud 16.01.2019.
   
   
 
 

Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool

Kodulehe valmistamine, kodulehe tegemine - Art Media