www.maan.ee www.üksmeel.eu www.eesti-ehitusturg.ee

 

 

Ettevõtte otsing 

Sisestage lahtrisse otsitava firma nimi või registrikood. Nime otsing arvestab ka märkuste ja lisainfoga.

Registrikood:
Ettevõtte nimi:
 

Vändra Alevivalitsus

Ettevõtte juht:  Toomas Sonts
alevivanem
Aadress: Pärnu-Paide mnt 2  
87701  Vändra alev, Vändra (alevi) vald, Pärnumaa
Registrikood: 75001572  
Asutatud: 06.12.1990
Telefon: 443 0330
Faks: 443 0333
E-mail: alev@vandra.ee
Koduleht: www.vandra.ee
Tegevusala: 103 Omavalitsused 
  Sama tegevusvaldkonna ettevtted
EMTAK: 84114 - Valla- ja linnavalitsuste tegevused
Lisainfo: 2 439 elanikuga (01.01.2013) Vändra alev asub Pärnu maakonna kirdeosas, olles kiiresti arenev tööstus- ja elukeskus. Ettevõtlusega tegeleb Vändra alevis üle 100 ettevõtja ja FIE. Vändras tegutsevad mitmed spordiklubid (jalgrattaklubi Viko, maadlusklubi Suure Karu Pojad, jalgpalliklubi Vaprus, terviseklubi Mispo, tehnikaspordiklubi jt); kultuuriüritusi korraldavad kultuurimaja, raamatukogu, noortekeskus, gümnaasium, naisselts, muusikakool jt. Spordielu on rohkem alevikeskne, kuna piirkonna suuremad spordirajatised asuvad alevi territooriumil. Vändra alevi kortermajade elanikud moodustavad ca 60% piirkonna elanikkonnast. Alevis on veel kirik, 2 lasteaeda, gümnaasium, muusikakool, kaubakeskused, sotsiaalmaja, hoolekandekeskus, pangafiliaalid, kiirabi, politsei, päästeamet jm. teenuseid pakkuvad asutused. Vändra Alevi Sotsiaalmajas töötab laste päevakeskus, kus vähekindlustatud perede lastel on võimalik õppida, mängida, tegeleda käsitöö ja kunstiga ning kus neile korraldatakse mitmesuguseid üritusi. Koostatud on detailplaneering hoolekandeküla rajamiseks psüühiliste erivajadustega inimeste tarvis maaüksuste Vihtra tee 4 ning Kivimäe katastriüksuste vahel. Gaasiküttele on üle viidud kõik alevi suuremad katlamajad. Viimaste ehitiste hulgas on alevi uus raamatukogu, 5000 m2 tervishoiukeskus, jäätmejaam; renoveeritakse vee- ja kanalisatsioonitrasse. Vändra alevi ja valla ajalehe “Vändra Teataja" esimene number ilmus 18. detsembril 1997. Vändra alevi sõprusvallad on Evijärvi vald Soomes ja Sala kommuun Rootsis. Aastal 2010 tähistati Vändra esmamainimise 495. aastapäeva, samuti 20. aasta möödumist omavalitsuse moodustamisest ja alevi staatuse saamist 65 aasta eest.
Ankeeti vaadatud 7294 korda alates 12.02.2009.
Viimati vaadatud 13.12.2018.
   
   
 
 

Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool

Kodulehe valmistamine, kodulehe tegemine - Art Media