www.maan.ee www.üksmeel.eu www.eesti-ehitusturg.ee

 

 

Ettevõtte otsing 

Sisestage lahtrisse otsitava firma nimi või registrikood. Nime otsing arvestab ka märkuste ja lisainfoga.

Registrikood:
Ettevõtte nimi:
 

Imavere Põhikool

Ettevõtte juht:  Raivo Tamm
direktor
Aadress: Kiigevere tee 5  
72401  Imavere küla, Imavere vald, Järva maakond
Registrikood: 75004872  
Asutatud: 06.12.1827
Telefon: 389 7593
E-mail: raivo.tamm@imaverepk.ee
Koduleht: www.imaverepk.ee
Tegevusala: 202 Põhikoolid 
  Sama tegevusvaldkonna ettevtted
EMTAK: 85312 - Põhikoolide tegevus
Lisainfo: Imavere Põhikoolis õpib 2012/13 õa. 81 õpilast, kool arvestab oma ajalugu Järavere kooli asutamise ajast, aastast 1827. Kool asub Imavere külas olles koos huvikeskuse ja võimlaga küla üheks atraktiivseks vaatamisobjektiks. Põhikooli õppesuunad on määratud kooliastmeti õppeainete süvendatud õpetamise kaudu; kesktaseme haridust omandatakse peamiselt Paide ja Põltsamaa gümnaasiumites. Valikainete ja huvitegevuse kaudu arendatakse sporti, rahvakultuuri ja kunsti. Koolis on välja kujunenud traditsiooniline ja populaarne tarkusepäev, õpetajatepäev, advendihommikud, kooli sünni(aasta)päev, jõulupidu, sõbrapäev, vabariigi aastapäeva aktus, emakeele-päev, kooli lauluvõistlus, emadepäeva kontsert, tutipäev ja lõpuaktus. Imavere Põhikooli sõpruskooliks on Kirkonkylä kool Soomest.
Ankeeti vaadatud 2019 korda alates 22.04.2009.
Viimati vaadatud 15.12.2018.
   
   
 
 

Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool

Kodulehe valmistamine, kodulehe tegemine - Art Media