www.maan.ee www.üksmeel.eu www.eesti-ehitusturg.ee

 

 

Ettevõtte otsing 

Sisestage lahtrisse otsitava firma nimi või registrikood. Nime otsing arvestab ka märkuste ja lisainfoga.

Registrikood:
Ettevõtte nimi:
 

Valga Gümnaasium

Ettevõtte juht:  Raimond Luts
direktor
Aadress: Kungla 16  
68204  Valga
Registrikood: 75005067  
Asutatud: 11.01.1919
Telefon: 766 3830
Telefon 2: 520 6550
E-mail: kool@valgagym.edu.ee
Koduleht: www.valgagym.edu.ee
Tegevusala: 203 Gümnaasiumid ja kutseõppeasutused 
  Sama tegevusvaldkonna ettevtted
EMTAK: 85313 - Gümnaasiumide tegevus
Lisainfo: 2011/12 õppeaastal 618 õpilasega (sh 131 gümnasisti) Valga Gümnaasiumi uus koolihoone valmis 1977. aastal ning jaanuaris 2009 tähistas kool oma 90. sünnipäeva. Kooliõpilastel on võimalus osaleda rohkem kui 10 huvi- ja spordiringis ning veeta vaba aega Valga ANK-s. Koolis tegutseb ka muusikali- ja teatriring ning õpilaste kasutada on spordikompleks koos ujulaga. Traditsioonidest on omanäoline Valga Gümnaasiumi laulu- ja tantsupidu ja Valga – Valka rahva­jooks, peast-arvutamise võistlused; samuti korraldatakse erinevaid konverentse ja osaletakse rahvusvahelistes projektides. Valga Gümnaasiumi õppesuundadeks on humanitaar-, reaal- ja majandusõpe. Koolis õpib 2012/13 õa. 151 gümnaasiumiõpilast
Ankeeti vaadatud 1431 korda alates 22.02.2009.
Viimati vaadatud 16.01.2019.
   
   
 
 

Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool

Kodulehe valmistamine, kodulehe tegemine - Art Media