www.maan.ee www.üksmeel.eu www.eesti-ehitusturg.ee

 

 

Ettevõtte otsing 

Sisestage lahtrisse otsitava firma nimi või registrikood. Nime otsing arvestab ka märkuste ja lisainfoga.

Registrikood:
Ettevõtte nimi:
 

Tartu Kivilinna Gümnaasium

Ettevõtte juht:  Karin Lukk
direktor
Aadress: Kaunase pst 71  
50706  Tartu
Registrikood: 75006954  
Asutatud: 06.12.1994
Telefon: 746 1746
E-mail: kool@kivilinn.tartu.ee
Koduleht: www.kivilinn.tartu.ee
Tegevusala: 203 Gümnaasiumid ja kutseõppeasutused 
  Sama tegevusvaldkonna ettevtted
EMTAK: 85313 - Gümnaasiumide tegevus
Lisainfo: Tartu Kivilinna Gümnaasium alustas tööd 1985. aastal Tartu 16. Keskkoolina, mis nimetati 1997 Tartu Kivilinna Gümnaasiumiks. Koolis on pikapäevarühm, töötavad inglise keele süvaklassid, tegutseb keskkonnaklubi Scarabaeus klassid ja estraadistuudio TOKRA, avatud on raamatukogu ja oma ujula. 2001 loodi keskkonnaõppe kallakuga gümnaasiumiklass, mõni aasta hiljem lisandus tehnika- ja tehnoloogia, ühiskonnateaduste, tervishoiu ja kultuuri õppesuund. 2005/2006. lisandus gümnaasiumi inglise keele süvaõppe klassidele spordisuund. Samast ajast omab kool Saksa II astme keelediplomi (Deutsche Sprachdiplom) kooli staatust. Tartu Kivilinna Gümnaasiumis õpib 2012/13 õa. 1440 õpilast (sh gümnasiste 459), olles Tartu linna suurim kool. Kooli õppehooned asuvad Kaunase pst. 70 (8.-12. klass) ja Kaunase pst. 71 (1.-7. klass)
Ankeeti vaadatud 1382 korda alates 23.02.2009.
Viimati vaadatud 16.01.2019.
   
   
 
 

Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool

Kodulehe valmistamine, kodulehe tegemine - Art Media