www.maan.ee www.üksmeel.eu www.eesti-ehitusturg.ee

 

 

Ettevõtte otsing 

Sisestage lahtrisse otsitava firma nimi või registrikood. Nime otsing arvestab ka märkuste ja lisainfoga.

Registrikood:
Ettevõtte nimi:
 

Nõo Lasteaed Krõll

Ettevõtte juht:  Maire Kubri
direktor
Aadress: Kivi 6  
61601  Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond
Registrikood: 75007971  
Asutatud: 09.11.1981
Telefon: 745 5185
E-mail: mairek36@hotmail.com
Tegevusala: 201 Lasteaiad ja algkoolid 
  Sama tegevusvaldkonna ettevtted
EMTAK: 85102 - Lasteaedade tegevus
Lisainfo: Lasteaed avati 1981. aastal Nõo sovhoosi lastepäevakoduna ja alates 01.01.1992 on lasteaed Nõo Vallavalitsuse hallatav asutus. 2012/2013 õppeaastal on lasteaias 2 sõimerühma, kus on kuni 3-aastased lapsed ja 5 lasteaiarühma kokku 138 lapsega. 2008. aasta suvel renoveeriti lasteaia ühekordne osa ja lasteaed liitus TEL võrgustikuga; lasteaia õuealal toimub õuesõpe. Laste kasutada on saal, õueala ja Kivilinna mänguväljakud, liikumistegevusteks on võimalik kasutada suurt spordiväljakut. Lasteaias on välja kujunenud traditsioonilised ühisüri-tused (salati saladus, kummikupidu, luulehommik, reis ümber maailma jpt.), matka- ja spordipäevad, tervise- ja keskkonnanädalad, raamatukogu külastamine, rahvakalendri tähtpäevade tähistamised jpm. 3955 elanikuga (01.2013) Nõo vallas on 20 küla ja 2 alevikku (Nõo, elanikke 1510 ning ligi 300 elanikuga Tõravere). Lasteaedu on neli.
Ankeeti vaadatud 2108 korda alates 02.04.2009.
Viimati vaadatud 16.01.2019.
   
   
 
Teised tegijad tegevusalalt

Lasteaiad ja algkoolid

 
 

Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool

Kodulehe valmistamine, kodulehe tegemine - Art Media