www.maan.ee www.üksmeel.eu www.eesti-ehitusturg.ee

 

 

Ettevõtte otsing 

Sisestage lahtrisse otsitava firma nimi või registrikood. Nime otsing arvestab ka märkuste ja lisainfoga.

Registrikood:
Ettevõtte nimi:
 

Saverna Põhikool

Ettevõtte juht:  Lembit Luiga
direktor
Aadress: Saverna küla,   
63401  Valgjärve vald, Põlva maakond
Registrikood: 75011122  
Asutatud: 11.01.1956
Telefon: 799 8441
Telefon 2: 799 8442
E-mail: kool@saverna.edu.ee
Koduleht: savernakool.edu.ee
Tegevusala: 202 Põhikoolid 
  Sama tegevusvaldkonna ettevtted
EMTAK: 85312 - Põhikoolide tegevus
Lisainfo: 1956 asutatud kahekorruselises hoones paiknev Saverna Põhikool on alates 1988. aastast 9.klassiline kool. 2012/13 õppeaastal on Saverna Põhikool Valgjärve valla ainuke kool oma üheksa klassikomplekti ja 65 õpilasega; Valgjärve Põhikool suleti 2011 sügiseks. Saverna koolis töötab pikapäevarühm, heal tasemel on korraldatud spordi- ja huvitegevus. Koolil on staadion, Saverna tervise- ja matkarada on talvel kasutusel suusatamiseks. Saverna uuem koolihoone avati aastal 1956, sellest ajast saigi Savernast küla keskus; 1975 valmis internaat. Valgjärve valla 16 külast suurim on Saverna küla, mis asub Põlva maakonna loodeosas. Ligi 700 elanikuga Saverna piirkonnas ja 370 elanikuga Savernas asub vallakeskus ning valla allasutustest Saverna Põhikool, hooldekodu, lasteaed, rahvaraamatukogu koos AIP-ga, Valgjärve ANK ja Saverna külakeskus. Aastal 2011 tähistati Saverna hariduselu 225. aastapäeva ja Saverna koolimaja 55. sünnipäeva
Ankeeti vaadatud 1612 korda alates 09.05.2009.
Viimati vaadatud 16.01.2019.
   
   
 
 

Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool

Kodulehe valmistamine, kodulehe tegemine - Art Media