www.maan.ee www.üksmeel.eu www.eesti-ehitusturg.ee

 

 

Ettevõtte otsing 

Sisestage lahtrisse otsitava firma nimi või registrikood. Nime otsing arvestab ka märkuste ja lisainfoga.

Registrikood:
Ettevõtte nimi:
 

Risti Põhikool

Ettevõtte juht:  Argo Roos
direktor
Aadress: Lõuna 4  
90901  Risti alevik, Risti vald, Lääne maakond
Registrikood: 75011889  
Asutatud: 09.11.1921
Telefon: 472 5500
E-mail: kool@risti.edu.ee
Koduleht: www.risti.edu.ee
Tegevusala: 202 Põhikoolid 
  Sama tegevusvaldkonna ettevtted
EMTAK: 85312 - Põhikoolide tegevus
Lisainfo: Risti koolimaja hoone juurdeehitus on projekteeritud 1980 aastatel kuni 200 õpilase õpetamiseks ja ta avati 1989; 2006 valmis koolile järgmine juurdeehitus – spordihoone. 2012/13 õppeaastal õpib Risti Põhikooli 9 klassikomplektis 70 õpilast, kooli tähtsamateks arengusuunaks on jalgpall, mille tarbeks avati aastast 2009 jalgpallikallakuga eriklass. Klassivälise tegevusena on võimalik osa võtta pikapäevarühma tööst, samuti mudilas- ja lastekoorist, õppida pille või tegeleda rahvatantsuga. Kool on kujunenud külaelu kultuurikeskuseks – kasutatakse kooli spordisaali, uut staadioni ja kunstmurukattega jalgpalliväljakut. sauna; külaelanikud võtavad osa koolis korraldatavatest tähtpäevaüritustest. Risti Põhikooli ajalugu algab 1921. a. avatud Rõuma Algkooliga, millest 1942. a sai Risti Algkool
Ankeeti vaadatud 1645 korda alates 18.05.2009.
Viimati vaadatud 14.11.2018.
   
   
 
 

Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool

Kodulehe valmistamine, kodulehe tegemine - Art Media