www.maan.ee www.üksmeel.eu www.eesti-ehitusturg.ee

 

 

Ettevõtte otsing 

Sisestage lahtrisse otsitava firma nimi või registrikood. Nime otsing arvestab ka märkuste ja lisainfoga.

Registrikood:
Ettevõtte nimi:
 

Tarvastu Gümnaasium

Ettevõtte juht:  Ene Savi
direktor
Aadress: Kevade 1  
69701  Mustla alevik, Tarvastu vald, Viljandi maakond
Registrikood: 75012618  
Asutatud: 06.12.1843
Telefon: 436 6383
E-mail: kool@tarvastu.vil.ee
Koduleht: www.tarvastu.vil.ee
Tegevusala: 203 Gümnaasiumid ja kutseõppeasutused 
  Sama tegevusvaldkonna ettevtted
EMTAK: 85313 - Gümnaasiumide tegevus
Lisainfo: Tarvastu Gümnaasium on 3723 elanikuga (2013) Tarvastu valla ainuke gümnaasium, kokku on vallas 6 haridusasutust. Tarvastu Gümnaasiu-mis tegutsevad koorid, rahvatantsurühmad ja näiteringid ning korraldatakse nuputamisvõistlusi. Gümnaasiumi juurde on loodud muusika- ja kunstikool (asub nn väikeses majas) ning sportimiseks treeningrühmad, jõusaal. Kooli korralikke spordisaale saavad soovi korral kasutada kõik valla elanikud ning seal korraldatakse mitmesuguseid spordiüritusi. Tarvastu Gümnaasiumis õpib 2012/13 õa. 312 õpilast, sh loodus-majandusõppe suunaga klassides 10-12 on õpilasi 65. Gümnaasium rekonstrueeriti osaliselt aastal 2007, gümnaasiumihoone ehitati aastal 1987. Tarvastu Gümnaasium kandis aastani 2001 nime Mustla Keskkool, mis asutati aastal 1843 pidades oma eelkäijaks Tarvastu luteri usu kihelkonnakooli. Kool asub aleviku äärealadel, ümbritsetuna pargist, staadionist ja põlispuudest. Kooli sümboliks on alates 1993 öökull, mis asub koolimaja fuajees
Ankeeti vaadatud 1762 korda alates 23.02.2009.
Viimati vaadatud 16.12.2018.
   
   
 
 

Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool

Kodulehe valmistamine, kodulehe tegemine - Art Media