www.maan.ee www.üksmeel.eu www.eesti-ehitusturg.ee

 

 

Ettevõtte otsing 

Sisestage lahtrisse otsitava firma nimi või registrikood. Nime otsing arvestab ka märkuste ja lisainfoga.

Registrikood:
Ettevõtte nimi:
 

Keila Linnavalitsus

Ettevõtte juht:  Enno Fels
linnapea
Aadress: Keskväljak 11  
76608  Keila
Registrikood: 75014422  
Asutatud: 06.12.1990
Telefon: 679 0700
Faks: 678 0303
E-mail: klv@keila.ee
Koduleht: www.keila.ee
Tegevusala: 103 Omavalitsused 
  Sama tegevusvaldkonna ettevtted
EMTAK: 84114 - Valla- ja linnavalitsuste tegevused
Lisainfo: Keila on hästiarenenud ettevõtlusega väikelinn, mille suuremad tööstuspiirkonnad paiknevad linna äärealadel. Linnaala jagab Keilas kaheks 1870 ehitatud Tallinna-Paldiski raudtee - lõuna pool asuvad aedadega eramajad, põhja pool asub peamiselt viiekorruseliste paneelmajade rajoon. Aastatel 1950-62 oli Keila samanimelise rajooni keskus ja arenes sestpeale kiiresti, mida kiirendas veel 1958. aastal loodud elektrirongiühendus Tallinnaga. Samal ajal alustas Keilas tegevust väike kooperatiivne ehitusorganisatsioon (praegune OÜ Harju KEK) - üks olulisemaid linna arengu mõjutajaid. Seisuga 01.01.2013 elas Keila linnas 9 918 inimest. Keila linna elanikel on nii Eesti kui ka Harjumaa elanikest kõrgem haridustase. Linna hallatavad ja osalusega asutused on Keila Kultuurikeskus, Harju Maakonnaraamatukogu; Keila Hariduse SA, mis haldab Keila Kooli, Keila Ühisgümnaasiumi ja muuusi-kakooli; lasteaiad Miki, Rukkilill, Sipsik, Vikerkaar; 2 lastepäevahoidu, Keila ANK ja sotsiaalkeskus. Keilast koordineeritakse mitmeid Lääne-Harjumaa ühiseid arenguprojekte kultuuri-, turismimajanduse jt valdkondades.
Ankeeti vaadatud 1975 korda alates 04.05.2009.
Viimati vaadatud 15.12.2018.
   
   
 
 

Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool

Kodulehe valmistamine, kodulehe tegemine - Art Media