www.maan.ee www.üksmeel.eu www.eesti-ehitusturg.ee

 

 

Ettevõtte otsing 

Sisestage lahtrisse otsitava firma nimi või registrikood. Nime otsing arvestab ka märkuste ja lisainfoga.

Registrikood:
Ettevõtte nimi:
 

Harju-Risti Raamatukogu

Ettevõtte juht:  Luule Schmidt
juhataja
Aadress: Harju-Risti küla, Padise vald   
76002  Harju maakond
Registrikood: 75020173  
Asutatud: 06.12.2000
Telefon: 608 1248
E-mail: luule.schmidt@mail.ee
Tegevusala: 904 Raamatukogud .Rahvamajad 
  Sama tegevusvaldkonna ettevtted
EMTAK: 91011 - Raamatukogude tegevus
Lisainfo: Harju-Risti raamatukogu on aegade jooksul asunud mitmes hoones. Alates suvest 2009 on raamatutel ja muudel trükistel korralik asukoht vastrenoveeritud kohalikus põhikoolis, endise Kungla sovhoosi majandikeskuse hoones. Samas täidetakse ka postkontori ülesandeid, korraldatakse näitusi, erinevaid koosolekuid, külaseltsi ettevõtmisi jms.
Ankeeti vaadatud 2389 korda alates 05.05.2009.
Viimati vaadatud 15.12.2018.
   
   
 
 

Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool

Kodulehe valmistamine, kodulehe tegemine - Art Media