www.maan.ee www.üksmeel.eu www.eesti-ehitusturg.ee

 

 

Ettevõtte otsing 

Sisestage lahtrisse otsitava firma nimi või registrikood. Nime otsing arvestab ka märkuste ja lisainfoga.

Registrikood:
Ettevõtte nimi:
 

Linda Raamatukogu

Ettevõtte juht:  Liana Allas
juhataja
Aadress: Kesk 9  
66405  Kobela alevik, Antsla vald, Võru maakond
Registrikood: 75022249  
Asutatud: 06.12.1921
Telefon: 785 2775
E-mail: liana.allas@gmail.com
Tegevusala: 904 Raamatukogud .Rahvamajad 
  Sama tegevusvaldkonna ettevtted
EMTAK: 91011 - Raamatukogude tegevus
Lisainfo: Tagada elanikele vaba ja piiramatu juurdepääs informatsioonile, teadmistele ning kultuurile, toetada elukestvat õppimist ja enesetäiendamist. Internetiühenduse ja Wifi levialaga raamatukogu asub suursuguses hoones Linda rahvamajas Kobela alevikus. Kobela ligi 500-liikmeline rahvastik elab kümmekonnas kolhoosiaegses kortermajas ning samast ajast pärit eramutes.
Ankeeti vaadatud 1508 korda alates 07.03.2009.
Viimati vaadatud 13.12.2018.
   
   
 
 

Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool

Kodulehe valmistamine, kodulehe tegemine - Art Media