www.maan.ee www.üksmeel.eu www.eesti-ehitusturg.ee

 

 

Ettevõtte otsing 

Sisestage lahtrisse otsitava firma nimi või registrikood. Nime otsing arvestab ka märkuste ja lisainfoga.

Registrikood:
Ettevõtte nimi:
 

Hagudi Raamatukogu

Ettevõtte juht:  Maret Aavik
juhataja
Aadress: Kooli 1  
79602  Hagudi alevik, Rapla vald, Rapla maakond
Registrikood: 75029062  
Asutatud: 11.01.1993
Telefon: 487 1573
E-mail: hagudiraamat@hot.ee
Koduleht: sites.google.com/site/hagudiraamatukogu
Tegevusala: 904 Raamatukogud .Rahvamajad 
  Sama tegevusvaldkonna ettevtted
EMTAK: 91011 - Raamatukogude tegevus
Lisainfo: Hagudi Raamatukogu kasutajateks on Rapla valla rohkem kui 10 küla ning Hagudi aleviku rohkem kui 300 elanikku; raamatukogus tehakse ka koolitöid ja referaate. Raamatukogu on üks viiest ca 9580 elanikuga (2013) Rapla valla raamatukogust ja ta asub ühes hoonetekompleksis koos Hagudi Põhikooli, huvikeskuse ja lasteaiaga moodustades Hagudi Hariduskeskuse. Hagudi raamatukogu viib igal aastal läbi raamatu-karnevale, koostöös õpetajaga koostatakse soovituslikud kirjandus-nimekirjad.
Ankeeti vaadatud 2568 korda alates 05.05.2009.
Viimati vaadatud 15.01.2019.
   
   
 
 

Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool

Kodulehe valmistamine, kodulehe tegemine - Art Media