www.maan.ee www.üksmeel.eu www.eesti-ehitusturg.ee

 

 

Ettevõtte otsing 

Sisestage lahtrisse otsitava firma nimi või registrikood. Nime otsing arvestab ka märkuste ja lisainfoga.

Registrikood:
Ettevõtte nimi:
 

SA Tuljak

Ettevõtte juht:  Ülo Siinmaa
juhataja
Aadress: J.Vilmsi 55  
10147  Tallinn
Registrikood: 90012975  
Asutatud: 18.02.2015
Telefon: 509 8818
E-mail: sg@neti.ee
Tegevusala: 102 Vabaühendused 
  Sama tegevusvaldkonna ettevtted
EMTAK: 94995 - Vaba aja veetmise, meelelahutuse ja kultuurilise tegevusega või huvialadega seotud ühendused ning huviklubid
Lisainfo: SA Tuljak registreeriti 20.02.2015 eesmärgiga õilistada meie koorilaulu ning rahvatantsu. Anda oma panus laulu-ja tantsupeo kestlikkuse toetamiseks.

Ülo Vooglaid ütleb: Tuljak on seeme kultuuriruumis idanemiseks. Tuljaku tants ja laul on sümbolid nii Eestis kui kogu maailmas.
Sihiks on selle sümboli kinnistamine eestlaste alateadvusse
Tunnustame neid, kes on andnud hindamatu panuse meie rahvatantsu, koorilaulu ja sellega rahvakultuuri õitsengule. Eestlaste eneseteadvuse kinnistumisele maailmakultuuride seas.
Tunnustuseks on Tõnni [taat] ja Manni [memm] auavaldused.

Innustame neid, kes järjepidevuse tagamiseks selleks andekust ilmutavad.
Innustamiseks on Tõnni [parajam peiu] ja Manni [nobedam neiu] nimelised tunnustused.

Vahendid eesmärkide saavutamiseks tulevad.
-majandustegevusest, eelkõige kaubamärgi TULJAK litsentsidest.

-koorilauljate, rahvatantsijate, muusikute ja paljude huviliste isiklikest annetustest, eelkõige igaühe isiklikust pühendumisest ja soovist anda oma panus õnnestumisse!

Kaasame kõik, kes tunnevad osalemises võimalust oma ande teostamiseks
Ankeeti vaadatud 12731 korda alates 20.02.2015.
Viimati vaadatud 16.01.2019.
Ettevõte on kuvatud partnerite alajaotuses
   
   
 
 

Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool

Kodulehe valmistamine, kodulehe tegemine - Art Media